A telefon, mint fizetőeszköz: emelt díjas szolgáltatások
Simon Anna (Telemédia Kft)

Előadásomban röviden áttekintem az emelt díjas telekommunikációs szolgáltatásokat (IVR, SMS), mint az elektronikus fizetési rendszer speciális eseteit. Míg más elektronikus fizetési módok esetén a rendszer három alapvető szereplője az eladó, a rendszer működtetője és a vevő, az emelt díjas telekommunikációs szolgáltatásoknál egy további aktor is megjelenik: a telekommunikációs szolgáltató, aki a rendszeren átfolyó összegek igen jelentős hányadát magánál tartja. Ebből következik, hogy egyfelől az eladó és a rendszer működtetője nagyon gyakran azonos, azaz az emelt díjas szolgáltató saját tartalmakat árusít, illetve a média és az emelt díjas szolgáltatók között is gyakori az átfedés (az értéklánc fokozott vertikális integrációja). Másfelől meglehetősen korlátozott a rendszeren keresztül értékesíthető áruk köre. Ugyancsak speciális sajátosság, hogy a szolgáltatások árának meghatározásában a szolgáltatók legfeljebb korlátozott szabadságot élveznek, azaz választhatnak a telefontársaságok kínálta tarifák közül.

Az üzleti modell ismertetése után bemutatom az emelt díjas szolgáltatások három csatornáját (időalapú IVR, dropcharge, küldött és fogadott emelt díjas SMS) és ezek sajátosságait, illetve e szolgáltatások legjellemzőbb fajtáit. Külön szeretném kiemelni, hogy miközben ezeket a szolgáltatásokat általában a szórakozással (kis rosszindulattal a "szextelefonokkal") szokás azonosítani, valójában számos "komoly" területen is hatékonyan alkalmazhatók, aminek bizonyítására röviden bemutatok néhány példát.

A szolgáltatások között részletesebben foglalkozom - a más emoney szolgáltatásokhoz leginkább hasonló - emelt díjas mikrofizetéssel, amelynek esetében az eladott árucikk maga független a telefóniától. Ilyen - elsősorban - a hozzáférés értékesítése különböző internetes tartalmakhoz.

Míg az emelt díjas mikrofizetés alkalmazási lehetősége (az üzleti modell fent említett sajátosságából adódóan) korlátozott, bizonyos esetekben olyan előnyöket kínál, amelyek a más értékesítési módokhoz képest alacsonyabb payout ellenére is vonzóvá teszik ezt az eladók számára:

Végezetül áttekintem azokat a - nem technikai és nem az értékesített tartalommal kapcsolatos - tényezőket, amelyek alapvető fontosságúak egy emelt díjas rendszer sikere szempontjából: